Een kwaliteitslabel voor de installatie van beveiliging tegen inbraak. C-05003

 

Incert is een keurmerk voor producten en diensten elektronische beveiliging tegen inbraak. Alleen producten en beveiligingsondernemingen die volledig gecertificeerd zijn kunnen dragen het merk Loket Incert.

 

Deze certificering te behalen, moeten producten voldoen aan de technische nota T-014 uitgegeven door het Belgisch Elektrotechnisch Comite (BEC), terwijl de beveiligingsbedrijven moeten voldoen aan de eisen van de Technische Nota         T-015/2 en hun faciliteiten in overeenstemming daarmee.

Goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken als een bedrijf de veiligheid onder het nummer 20-0273-21

Automation.Création.Conception.Electronic.Sécurity.Systems - Tél: 02.381.21.93 - Fax: 02.381.21.96 - Mail:                                     .